slogan

      

Szkolenie z certyfikatem - chów i hodowla ślimaków jadalnych

szkolenie hodowla slimakowZapraszamy na szkolenie z zakresu hodowli ślimaków jadalnych. Od tego roku szkolenia odbywają się indywidualnie. Wszystkim uczestnikom szkolenia, chcielibyśmy uczciwie przedstawić zalety i wady hodowli ślimaków. Mamy nadzieję, że wiedza, którą Państwo zdobędą podczas szkolenia, pozwoli na podjęcie właściwej decyzji - zaangażowanie się w hodowlę lub rezygnację z prowadzenia działalności tego typu. Firma Snails Garden jest jedyną w Polsce, która prowadziła szkolenia grupowe na zlecenie Państwowych Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Między innymi dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  - projekt 2015 "Chów ślimaków jako przykład przedsiębiorczości w gospodarstwie rolny" , a także dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Uczestnikami szkolenia byli rolnicy i doradcy rolni z województwa podlaskiego.

szkolenie hodowla slimaka"W dobie koncentracji produkcji i tworzenia gospodarstw wielkotowarowych, właściciele niewielkich areałów ziemi zmuszeni są do podejmowania ciekawych i opłacalnych źródeł dochodu. Zainteresowanie nietypową hodowlą ślimaków cały czas rośnie, co może być związane z wzrastającym zapotrzebowaniem rynku na mięso ślimaka. Wiedzę tę pozyskali nasi uczestnicy podczas wykładów.

Ponadto, rozpoczęcie tej jeszcze niszowej hodowli nie wymaga dużych nakładów pieniężnych, ani specjalistycznych budynków, czy też dużych powierzchni gruntów. Mając kilkuhektarowe gospodarstwo z powodzeniem można hodować ślimaki.

Jednak, aby hodowla przynosiła zyski, należy się do niej przygotować organizacyjnie i merytorycznie. Wyjazd studyjny był dobrą okazją do zdobycia wiedzy o biologii, fizjologii, wymaganiach żywieniowych i środowiskowych ślimaków. Poznanie naturalnego rytmu ślimaka ułatwia organizację pracy. Specjalistyczna wiedza jest kluczem do dostosowania technologii i minimalizowania strat wynikających z niezrozumienia natury zwierzęcia.

Uczestnicy szkolenia mieli niepowtarzalną okazję przyjrzeć się praktycznej stronie hodowli, tj. skonfrontować zdobytą podczas wykładów wiedzę z faktyczną hodowlą ślimaka jadalnego w warunkach fermowych.

Dodatkowo, specjalnie dla nich udostępniono także przetwórnię i ubojnię ślimaków, aby zobaczyli, jak powstaje produkt finalny i gotowy do spożycia. Produkcja mięsa ze ślimaków to jedna z możliwości wykorzystania tych zwierząt w celach zwiększenia swoich dochodów, niemniej uczestników zainteresowało również pozyskiwanie śluzu ślimaków na cele lecznicze i kosmetyczne"

Źródło : Projekt 2016 „Alternatywne źródła dochodu z gospodarstwa rolnego – innowacyjna hodowla ślimaka jadalnego” 

Szkolenia Snails Garden składają z dwóch części (tu klikaj). Po wielu weryfikacjach, pragniemy na nowo powrócić do certyfikatów, potwierdzających odbyte szkolenie. Zaświadczenie będzie pomocne przy ubieganiu się o kredyt, czy dotację.

*Zdjęcia pochodzą od uczestników Podlaskiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie dla których prowadziliśmy szkolenie „Hodowla i chów ślimaków jako alternatywne źródło dochodu” Certyfikaty wydał ODR Szczepietowo.