slogan

      

Snails Garden w prestiżowym anglojęzycznym magazynie Polish Market!

Polish MarketPolish Market to prestiżowy anglojęzyczny magazyn wydawany od 1996 roku. Na swoich łamach promuje polską gospodarkę, przedsiębiorstwa, regiony oraz polską naukę i kulturę. Polish Market to kompendium wiedzy dla zagranicznych kontrahentów i inwestorów o polskiej gospodarce i sytuacji na rynku inwestycji. Odbiorcami miesięcznika jest kadra zarządzająca – prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządu firm reprezentujących wszystkie gałęzie i sektory gospodarki. Polish Market otrzymują także agendy rządowe zajmujące się promocją Polski na arenie międzynarodowej. Za granicą miesięcznik dostarczany jest do polskich placówek dyplomatycznych, do Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji polskich ambasad i przekazywany jest do organizacji zainteresowanych nawiązaniem kontaktów biznesowych.

Polish Market jest cennym źródłem wiedzy o polskim potencjale gospodarczym dla urzędników agend Unii Europejskiej oraz członków Parlamentu Europejskiego -  Snails Garden w prestiżowym anglojęzycznym magazynie Polish Market!

Polish Market slimaki SnailsGardenDługo sie zastawialiśmy, co móglibyśmy napisać przy tej okazji. Doszliśmy do wniosku, że zdania jakie usłyszliśmy podczas odbierania nagrody "Wizjoner Roku 2014" idealnie pasują do tej sytuacji i naszego życia - "Nassim Nicholas Taleb, autor m.in. „Czarnego łabędzia” i „Antykruchości. O rzeczach, którym służą wstrząsy”, zalicza ich do kategorii antykruchych, czyli takich, którzy rozwijają się tylko w warunkach stałej zmienności, niepewności, przypadkowości, ryzyka, stresu. Wzmacniają się, gdy nie ma stabilizacji, bezpieczeństwa, są za to intuicyjnie podejmowane decyzje, błędy i ofiary. Są wytrzymali na wszystko, cokolwiek się zdarzy. A nawet więcej – każdy wstrząs ich napędza. Trochę jakby żyli według scenariuszy filmów Alfreda Hitchcocka: najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie rośnie…"  - Nuda i przeciętność? Nie dla wizjonerów - Jadwiga Sztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej.

Tym twardsi, im trudniejsze warunki! - Inspiracje podczas Europejskie Forum Nowych Idei

 

Szlak Ślimaka! Dołącz do nas!

Połącz w jedną atrakcje! - mapka    Statkiem po Trawie  

logo