Snails Garden, to nie firma, to "sposób na życie ... " Jesień na farmie.

Szybki rozwój sektora żywnościowego w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu zaowocował pojawieniem się na rynku nowych rodzajów żywności. Należą do nich między innymi ślimaki, które od tysięcy lat stanowią element diety człowieka. Walory ślimaków ceniono już w starożytnym Rzymie, gdzie przypisywano im także właściwości lecznicze oraz stosowano jako afrodyzjak. Obecnie mięczaki te są popularne w kuchni azjatyckiej – głównie japońskiej i chińskiej, a także na kontynencie afrykańskim. W Europie ślimaki są cenione głównie w kuchni francuskiej oraz spożywane są także w Belgii, Holandii, we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii i Niemczech. Według szacunkowych danych roczna konsumpcja ślimaków na świecie wynosi 30 tys. ton. Prognozy zakładają jej pięciokrotny wzrost w ciągu najbliższych dwudziestu lat. 

Planujecie grupy zorganizowane na wycieczki kulinarne ? Mamy dla Was propozycję na sezon 2020, właśnie trwa fajna promocja w województwie warmińsko - mazurskim, niedaleko Pasłęka.

Hodowla ślimaka

Ślimaki pozyskiwane w Polsce pochodzą zarówno z hodowli fermowych – Cornu aspersum maxima, Cornu aspersum aspersum, jak i ze zbiorów ślimaków wolno żyjących – winniczek (Helix pomatia). Produktami spożywczymi pozyskiwanymi ze ślimaków jest mięso, otrzymywane z części mięśniowej. ślimaka, zwanej stopą, oraz kawior produkowany z jaj ślimaka szarego. Oprócz produktów jadalnych, ze ślimaków pozyskuje się również śluz, który znalazł zastosowanie w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. Muszle natomiast używane są do celów dekoracyjnych, a także po odpowiedniej obróbce technologicznej służą do podawania dań ze ślimaków. Produkty te w zdecydowanej większości trafiają na rynki zagraniczne. Najbardziej opłacalnym w sensie ekonomicznym, ale najtrudniejszym w hodowli jest winniczek. Pozyskiwanie tego ślimaka ze środowiska naturalnego doprowadziło do znacznego zmniejszenia jego populacji. Z tego powodu wzrósł popyt na ślimaka szarego, który jest aktualnie najczęściej hodowanym gatunkiem ślimaka jadalnego w Polsce.

Pierwsze fermowe hodowle ślimaków
w Polsce powstały w latach 90. minionego wieku w regionie południowo-wschodnim i południowo-zachodnim. Kolejne hodowle towarowe powstały w Wielkopolsce i województwie warmińsko-mazurskim. Pomoc w tworzeniu i zootechniczne podstawy hodowli przekazali polskim hodowcom specjaliści z francuskiego Narodowego Instytutu Badań Rolniczych (INRA). Na fermach hodowlanych utrzymywane są głównie ślimaki szare. Hodowlę można prowadzić jednym z trzech systemów: wewnętrznym (interiorowym), zewnętrznym (eksteriorowym) i mieszanym. Powstające w Polsce pierwsze fermy ślimaków wzorowane były na modelu słowackim i cały cykl produkcyjny odbywał się w pomieszczeniach zamkniętych, potocznie zwanych „ślimaczarniami”.

W chowie intensywnym cykl hodowlany trwa ok. 3 miesięcy i w optymalnych warunkach można rocznie uzyskać od 3 do 4 cykli hodowlanych. Chów w pomieszczeniach generuje jednak wysokie koszty utrzymania hodowli i został on od lat dziewięćdziesiątych wyparty przez hodowle w systemie mieszanym. System ten jest szczególnie polecany w warunkach klimatycznych Polski. Cykl hodowlany, w którym ślimaki osiągają odpowiednie parametry, trwa od 5 do 7 miesięcy. Lęgi i odchów ślimaków w pierwszym miesiącu życia odbywa się w pomieszczeniach. Natomiast tucz odbywa się w parku hodowlanym z porostem roślin stanowiących jednocześnie pokarm dla ślimaków. 


Współpraca naukowa Snails Garden - Życie Weterynaryjne: Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie.

 

Kraina Ślimaka! Dołącz do nas!

Nasz koncept został wybrany do projektu „Dobry biznes na wsi”, w przeprowadzonej kampanii przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) i partnera projektu Polską Organizację Turystyczną. Jest jednym z 20 inspirujących miejsc w Polsce, a sama posiadłość stanowi jedną z większych atrakcji turystycznych województwa warmińsko- mazurskiego i jest zdecydowanie jednym z najważniejszych punktów na mapie dla miłośników innowacji kulinarnych i kosmetycznych.


Połącz w jedną atrakcje z rejsami po trawie! Mapka dojazdu    Statkiem po Trawie