Pasza dla ślimaków, wolna od GMO ? | Snails Garden

gmo pasza dla slimakowKażdy na pewno słyszał powiedzenie "jesteś tym, co jesz". Ale tak naprawdę niewielu z nas zdaje sobie sprawę z powagi tego stwierdzenia. Białko jest ważne w codziennej diecie. Odgrywa ważną rolę w utrzymaniu i naprawie komórek, jest również dobrym źródłem energii. Chociaż spożycie białka jest dla nas korzystne, niezwykle ważne jest skąd pochodzi. Istotny jest rodzaj białka, który spożywamy. Dobrym rozwiązaniem jest wybór wysokiej jakości, chudych źródeł białka. Są bardziej pożywne i korzystne dla naszego zdrowia. Wysokiej jakości źródłem białka (> 16%) z pewnością jest (mięso) hodowla ślimaków z chowu na wolnym wybiegu bez użycia pasz GMO.

W świetle nowego trendu jakim są produkty eko, producenci - w tym hodowcy ślimaków, będą musieli się dostosować do nowych wymogów na rynku gastronomicznym, albo zostaną wyparci przez nowe pokolenie hodowców, do których chcemy zaliczyć także Państwa.

Już teraz zapraszamy na cykl warsztatów - Dobry Biznes Na Wsi - szkolenie  link informacyjny 

Należy pamiętać, że przeczytanie nawet najlepiej napisanego poradnika hodowcy, rozmowa ze sprzedającym „stada zarodowe” nie świadczy o uzyskaniu pełnej wiedzy z zakresu technologii hodowli bez GMO. Ślimak to organizm żywy, kierujący się własnym cyklem biologicznym. Bez poznania tych funkcji, biologii, zasad rozrodu i karmienia,  każda próba będzie skazana na niepowodzenie.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie dotyczące znaków graficznych stosowanych w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, które wejdzie życie 1 stycznia 2020 r.

  • „Wyprodukowano bez stosowania GMO” -  dla produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego.

Wprowadzone przed dniem wejścia w życie ustawy na rynek żywność i pasze z oznakowaniem odnoszącym się do braku GMO, które nie spełniają warunków określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów, mogą pozostać na rynku do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie ustawy. Podkreślenia wymaga fakt, że prawo nie daje możliwości wykorzystania zapasu opakowań z oznakowaniem innym niż ustawowe dla żywności i pasz wyprodukowanych i oznakowanych po 31 grudnia 2019 r.

Źródło: www.ijhars.gov.pl

Kraina Ślimaka! Dołącz do nas!

Nasz koncept został wybrany do projektu „Dobry biznes na wsi”, w przeprowadzonej kampanii przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) i partnera projektu Polską Organizację Turystyczną. Jest jednym z 20 inspirujących miejsc w Polsce, a sama posiadłość stanowi jedną z większych atrakcji turystycznych województwa warmińsko- mazurskiego i jest zdecydowanie jednym z najważniejszych punktów na mapie dla miłośników innowacji kulinarnych i kosmetycznych.


Połącz w jedną atrakcje z rejsami po trawie! Mapka dojazdu   Statkiem po Trawie